PERSBERICHT: 14 november 2019, 07:00 CET / 14:00 JST

NICHIREI BIOSCIENCES START MARKTINTRODUCTIE VAN IDYLLA™ PLATFORM IN JAPAN

Mechelen, België, 14 november 2019 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), maakt vandaag bekend dat zijn distributiepartner voor de Japanse markt, Nichirei Biosciences Inc. (een toonaangevende leverancier van biologische en diagnostische producten in Japan, hierna ‘Nichirei Bio.‘), de registratie van het Idylla™ Instrument en de Idylla™ Console bij het ‘Pharmaceuticals and Medical Devices Agency’ (PMDA) in Japan voltooid heeft in oktober 2019. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de commerciële strategie in Japan, aangezien Nichirei Bio. voortaan het Idylla™ platform in combinatie met Idylla™ RUO1 tests zal kunnen aanbieden aan lokale pathologielaboratoria in Japan.

Het Idylla™ platform zal naar verwachting formeel geïntroduceerd worden door Nichirei Bio. tijdens de ’ in Okayama op 16 november 2019. Parallel met de initiële uitrol van het Idylla™ platform werken beide partners verder aan de IVD-registratievoorbereidingen voor de Idylla™ tests in Japan.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “Ik ben heel tevreden om de vooruitgang te zien die Nichirei en Biocartis hebben geboekt sinds de aankondiging van onze samenwerking eerder dit jaar. Nu de registratie van het Idylla™ instrumentarium is voltooid, kan Nichirei beginnen met het genereren van initiële marktinteresse, terwijl we werken aan de IVD-registratieprocessen van de Idylla™ tests. De Japanse markt is een nieuwe en veelbelovende markt voor Idylla™, omdat het een van de grootste moleculaire diagnostiek (MDx) markten in Aziatisch-Pacifische regio is, met een snel groeiend marktaandeel voor oncologie.”

Masato Takenaga, Voorzitter van Nichirei Bio., voegde hieraan toe: “We zijn verheugd over de recente realisatie van de registratiemijlpaal voor het Idylla™ platform in Japan. Dit laat ons nu toe om Idylla™ toe te voegen aan ons productportfolio, waardoor we ons netwerk van lokale laboratoriumpartners en ziekenhuizen in Japan verder kunnen laten groeien. Hier kan Idylla™ een echt verschil maken door MDx-testing snel, gemakkelijk en geschikt te maken, voor élk laboratorium.”

Biocartis en Nichirei Bio. kondigden op 7 januari 2019 hun samenwerking aan voor de productregistratie en exclusieve distributie van Biocartis‘ MDx oncologietests in Japan door Nichirei Bio. De Japanse markt vertegenwoordigt een van de grootste MDx-markten in de Aziatisch-Pacifische regio (APAC) en zal naar verwachting USD 2,88 miljard bereiken tegen 20212, met een marktaandeel van 14,3% voor oncologie.

— EINDE —

Meer informatie:

Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail  
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis 

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie. Dit is het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op . Volg ons op : .

Over Nichirei Bioscience

Nichirei Bioscience Inc., die zijn activiteiten in biowetenschappen startte in 1983, richt zich op het bijdragen aan de ontwikkeling van de wereldwijde bio-industrie, inclusief medische, cosmetische en gezondheidsactiviteiten, door het aanbieden van producten en diensten van hoge kwaliteit gebaseerd op zijn doorgedreven technologie. Vandaag ontwikkelt, produceert en verdeelt het bedrijf immunohistochemische producten, diagnostische producten, cell-biologie producten, functionele materialen en andere gerelateerde producten. Meer informatie op www.nichirei.co.jp/bio/english/index.html.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico‘s, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico‘s, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatige vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.

1 RUO = Research Use Only. Enkel voor onderzoeksdoeleinden, niet voor gebruik in diagnostische procedures

2 De APAC MDx markt had een waarde van USD 1,72 miljard in 2016 en zal naar verwachting USD 2,86 miljard waard zijn tegen 2021 aan een CAGR (Compound Annual Growth Rate) van 10,7%. Het segment van infectieziekten vertegenwoordigt het grootste marktaandeel met 72,0%, gevolgd door oncologie (14,3%), genetische aandoeningen (10,0%) en pharmacogenomica (3,7%). Bron: Frost & Sullivan, “APAC Molecular Diagnostics Market, Forecast to 2021”, 23 maart 2017, ter beschikking online op